Tāmati Rākena | Heartland Kupe Leadership Scholar

MASTER OF EDUCATION

Tuatahi mai, e ngakaunui ana au ki nga hua o te matauranga. Kua roa nei au e kite, e rongo ana i nga korero me nga whakaaro kuare e puta mai ana i te marea, na te papaku noa iho a o ratou puna matauranga, a, i pera hoki ahau i mua i taku rukuhanga ki tenei puna. Me matatau tatou katoa ki te tika me te pono o nga take huhua i te ao e ora ai tatou. E whakapono ana ahau ki te whakaaro, ina kei te kokiri koe i tetahi kaupapa, me arahina mai i mua, kaua ko te whiore o to kaupapa. Heoi, he maha nga kaupapa e piri paua ana ki toku matapunenga e kite ai hei take takahi oranga tangata.

•Matauranga mo Te Reo Maori me te whakaako i nga hitori pono o Aotearoa (kaua ko nga teka).

•Pou hapai i nga taitamariki/taitamariki me nga tamariki nohinohi kia hua mai ratou hei tetekura mo apopo.

•Te manaaki me te whakarauora i to tatou taiao.

•Te aukati i nga ahuatanga o te poharatanga me te rawa kore.

We all understand the importance of the many aspects of life that contribute to our wellbeing. I have a deep passion for the benefits of education and I strongly believe that when you champion a cause, you must carry it forward purposefully and not deviate from your path. There are many things impacting negatively on the wellbeing of the people in my community:

  • Creating a deep understanding of Te Reo Māori and the true history of Aotearoa
  • Supporting our children and babies to help them develop into the leaders of tomorrow
  • Nurturing and nourishing our natural environment
  • Ending poverty and despair.

Sponsor: Heartland Bank

Mentor: Philip Coombe, Principal, Huanui College